Spiritual Response Therapy

SRT terapie je technika duchovního léčení, které pomoci napojení se na Vyšší Já, nám odhaluje bloky, negativní a destruktivní programy, které jsme si nashromáždili během existence naší duše.

Záměrem SRT je odkrýt a vyčistit disharminické programy, energie a to může vést ke zlepšení zdraví, k radosti, harmonii.
Prozkoumáváním naši podvědomé mysli a našich emocionálních záznamů nalézáme skryté bloky. Pomoci napojení se na naše Vyšší Já, můžeme tuto energii, která nám už neslouží vyčistit.

Je to jako když zametete chodník, na kterém je spadané listí, které brání vidět cestu.

Jsou to bloky, energie, které jen ulpěly a už nám neslouží a nepomáhají v našem vývoji a růstu, často  o nich ani na vědomé úrovni i nevíme, přesto nás ovlivňují a provázejí životem.

Nezáleží, jakou životní zkušenost jsme prožili, ale jakou emocionální energii a náboj jsme příběhu vlastním posuzováním dali.


Děkuji Milovi za jeho zasvěcení do této techniky :)

Jak se v SRT pracuje?

Základem metody SRT je napojení se na Vyšší Já.

Komunikaci a následné odpovědi na kladené otázky mi zprostředkovává kyvadlo a  soubor speciálních tabulek, obsahující většinu problémů, na které duše ve svých životech může narazit..

Jak probíhá sezení?

Konzultace je pro klienta nenáročná a pohodlná. Vítá se ochota a snaha řešit vlastní problém. Při čištění negativních energií klienti často cítí brnění, teplo nebo naopak mrazení a únavu. Po celou dobu terapie je klient informován o všem, co je ze spojení s jeho duší vnitřním zrakem viděno a vnímáno. Je rozkrýván osobní příběh, skrze který dochází k definici a pojmenování negativních energií, které se v tu chvíli odstraňují. Jakou částí těla negativní vzpomínka prošla a nechala tam svůj energetický otisk nebo poškození. Klienti jsou často překvapeni, protože informace, které se dozví, jsou pro ně hodně zajímavé. Terapií pochopí souvislosti spojené s minulostí a současností. Doskládají si tak puzzle o svém životě.


Zakladatelem této metody je Robert Detzler, který se jí od roku 1986 věnoval a zdokonaloval až do konce svého života, do roku 2013.