Po bohatých zkušenostech z dětství, řešení spoustu zdravotních problémů, mi ve 26 letech diagnostikovali pro klasickou medicínu nevyléčitelnou chorobu, a ta se stala mou největší životní učitelkou. S tímto verdiktem jsem se nesmířila a začala hledat i jiné cesty, než ke kterým jsme v naši společnosti byli vedeny. Přestěhovala jsem se do hor, abych si našla prostor uvědomit si sama sebe, změnila jsem přístup k životu a naučila se převzít zodpovědnost za své tělo i svůj život a hledat příčiny nemocí. Dalšími velkými učiteli v mém životě se staly mé děti, nejen že mi zrcadlí mé nevyřešené stránky, ale také mě vedou k sebevzdělávání a hlubšímu chápaní životních souvislosti a života celého. Uvědomuji si životní propojenost a také se snažím vnímat cestu každého z nás. I to, že z nějakého důvodu tu jsme. Tímto bych chtěla i poděkovat celé své rodině, mému muži, který vždy při mě stojí a podporuje mne v tom co dělám a také mamince, díky které zde jsem, a také za její kořeny v horách a umožnění mi zde žít.....vděčnost za tuto možnost.

Baví mne masáže a komunikace s lidmi, nejen přes vědomý dotek, ale i osobní sdílení. Vím, že každá lidská bytost, s kterou se setkám mi vždy něco nazrcadlí a že je to vždy proces obou stran. Takže má práce je i mou cestou sebepoznávání.