Kdo jsem...

....Neumím zde napsat " kdo skutečně jsem, protože jsem stále na cestě a mé sebepoznání, a to tím kdo jsem se stále mění....

" V odevzdanosti a důvěře svému vnitřnímu nastavení, jsem životem vedena na cestu prožitků a zkušeností, které mě neustále směřují k mému osobnímu vývoji a růstu ...."


Ve své praxi používám techniky a metody, které jsou ověřené specialisty, u kterých jsem se učila, ale také jsem si je ověřila na sobě samé a své rodině.... 

Jsem člověk, který nevěří, dokud si sám vše na vlastní kůži opravdu neověří.


To co v tuto chvíli dělám beru jako svůj dar a své poslání ......


Děkuji Vám za oboustrannou důvěru, respektování a sdílení společné cesty.

" Jsem tím kým jsem, protože tím mohu být
a tím kým jsem, jsem proto,
protože tím v tuto chvíli toužím být. "

....Má Duše, potřebuje neustále něco nového prožívat a zkoumat, a díky tomu jsem neustále na cestě poznání....